Feit en Fictie

Feit en Fictie

This post is also available in: English (Engels)

Soms verspreid je een waar verhaal het best als een sprookje, soms wordt een levende leugen de nieuwe waarheid. We moeten uitkijken met de manier waarop we onze zelfwaarmakende voorspellingen verkondigen, en hoe we vanzelfsprekendheden voor lief nemen.

Omdat fictie soms geesten kunnen openen waar feiten daarin falen, verzorgt Klaartje Jaspers & Co. niet alleen traditionele journalistieke rapportages, reviews and achtergrondartikelen, maar produceert het ook fictie, poëzie, theater of debatten waarin kunst en wetenschap samen komen.

Zoals de Internationale Vereniging van Journalisten verklaart: “De eerste taak van de journalist is respect voor de waarheid en voor het recht van het publiek op de waarheid“. Omdat we de waarheid en het publiek respecteren, probeert Klaartje Jaspers & co. deze taak op zich te nemen door het publiek te informeren op een manier waaruit de relevantie van die informatie blijkt – door feiten te gebruiken, of door fictie te gebruiken.**

** wees niet bang: we zullen feiten niet als fictie publiceren, of andersom, maar kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor de grillen van de waarheid, ergens in het midden…