“Rendieren eten geen geld”

Het FSC-keurmerk garandeert niet dat de biodiversiteit in stand blijft, noch dat rechten van de lokale Sami gerespecteerd worden. Rendierhouders zien het wintervoedsel voor hun dieren verdwijnen.