Nieuwsgierig

Klaartje leert graag. Tijdens haar Master Ontwikkelingsstudies vanuit de Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen (ASW) volgde ze bijvakken op het gebied van tropische ecologie, milieubeheer, geschiedenis en medische antropologie bij het Centrum voor Milieukunde (CML), het Afrika Studie Centrum (ACS) en de Universiteit of Amsterdam (UvA). Om de wereld als onafhankelijk journalist vanuit een veelheid aan perspectieven te kunnen beschrijven, volgde ze daarna een post-academische opleiding journalistiek (PDOJ), voordat ze ervandoor ging om haar voorliefde voor reizen, schrijven en de kunst te combineren als verslaggever vanuit Zuidelijk Afrika. Sinds haar terugkeer naar Europa in 2006, tref je haar ook wel in de natuurwetenschappen. Ze schrijft, maar ontwerpt ook allerlei multimediaproducties, workshops en uitwisselingsprojecten. Om ook anderen de kans te geven van onbekenden te kunnen leren, richtte ze in 2002 stichting Kambisa!BeHeard. op.

Kritisch 

Een madeliefje lijkt misschien nogal alledaags, totdat je er een in de woestijn aantreft. Om het nieuws te kunnen begrijpen, moet je het in context kunnen plaatsen. Dat is waar goede journalistiek vaak in de knel komt: een gebrek aan tijd, geld of betrouwbare informatie weerhoudt journalisten ervan om de verhalen zo te vertellen dat mensen begrijpen waarvoor ze zo belangrijk zijn. Om situaties in een oogopslag te kunnen voorzien van uiteenlopende informatie over hun context, trainde Klaartje zichzelf in de datagedreven journalistiek. De methodes die je daarvoor gebruikt bleken erg te lijken op die in de sociale wetenschappen: je kijkt naar de data die worden gebruikt, hoe die verzameld werden en met welk doel ze verspreid werden. Tegen de tijd dat je daar achter bent, weet je waarschijnlijk hoe je de informatie moet benaderen: is dit een betrouwbare bron, of moet je op zoek naar alternatieven? Misschien was dat madeliefje in de woestijn toch nep, en is het tijd om er zelf naar te gaan zoeken.

Creatief

Hoe meer onderzoek je naar een onderwerp doet, hoe meer je ontdekt dat het niet zo zwart-wit ligt als sommigen graag suggereren. Soms zijn situaties zo helder dat je het niet erg vind ze samen te vatten in een stellige one-liner die het standpunt van de afzender gelijk duidelijk maakt. Klaartje houdt echter van debat, en daagt het publiek graag uit met de complexiteit die in een verhaal verscholen ligt. Door goed te kijken naar de brede set aan factoren waar de betrokkenen mee te maken hebben, krijg je meer begrip voor hun situatie, en kan je ongepast simplistische oplossingen voorkomen. In de journalistiek gaan we uit van hoor- en wederhoor. Maar wat als er veel meer partijen bij betrokken zijn, of je de invloed van minder rationele aspecten wil beschrijven? Dan ben je soms beter uit door een foto, een gedicht of een film te gebruiken. Daarom beperkt Klaartje zich niet tot de traditionele journalistiek, maar verkent ze de realiteit soms ook met kunst of fictie.

& Co

Klaartje kan best veel, maar ze is geen operahuis, theatergezelschap of event organiser. Daarom werkt ze samen met vertrouwde partijen als ze veelomvattender projecten opzet. Het concept komt tot stand in overleg tussen Klaartje en de opdrachtgever, maar zodra duidelijk is welke vertelvormen we willen gebruiken, haalt ze haar vrienden en bekenden erbij: mensen die zich beter uitdrukken in andere talen of met andere middelen, mensen wiens werk ze kent en wiens portfolio ze kan laten zien. Door onze creatieve krachten te bundelen kunnen we vaak met minimale middelen al een baanbrekend concept neerzetten, dat een nieuw publiek trekt en het oude wakker schudt.

Meer weten?
Check Klaartje op LinkedIn, controleer het bedrijf bij de Kamer van Koophandel – nummer 69285721 – of neem contact op.