> Projecten voor anderen 

THE BROKER, SAHEL WATCH

voor de Sahel Watch van The Broker, maakte we een interactieve time-line over Mali, en de opzet voor een interactieve kaart met de uiteenlopende factoren die het lopende conflict kunnen beïnvloeden. Daarnaast schreef en redigeerde Klaartje een aantal verhalen en artikelen .

WRITERS UNLIMITED, BIDBOOK SCIENCE UNLIMITED

ontwikkeling en tekst voor het bidbook voor een jaarlijks interdisciplinair wetenschapsfestival waarbij de wetenschap zelf het middelpunt van het debat werd, gebruikmakend van de kunst en perspectieven uit uiteenlopende wetenschappen

STICHTING WINTERNACHTEN, STADSTORI’S

productie van een anekdotewedstrijd in verschillende cultureel gemengde wijken in Den Haag, deelnemers helpen om om hun verhaal vanaf het podium te delen

> Projecten die Klaartje Jaspers & Co. voor eigen gebruik ontwikkelde en uitvoerde (in house producties)

MOBILE ORCHARDS

Iedereen zou een boomgaard moeten hebben, vooral als je in een drukke stad woont. Daarom besloot Klaartje 2017 een homage te geven aan fruitbomen en de soorten die hen ondersteunen. Dat deed ze met de oprichting van MobileOrchards.com: een initiatief om kennis over de rijkdom van bossen te vergroten, traditionele kennis weer tot leven te brengen en steden te voorzien van manieren om de stad te vergroenen en haar inwoners te voeden. Naast het ontwerpen van creatieve concepten voor mini-boomgaarden en eetbare installaties op onverwachte plekken, onderzoekt en initieert Mobile Orchards voedselbuurtbossen die bijdragen aan het ontstaan van gemeenschappelijke levende voorraadkasten, het behoud van biodiversiteit en het uitwisselen van lokale kennis. De eerste voedselbossen werden gerealiseerd in Zoetermeer (voedselbuurtbos GeuzeGroen, op voormalig veen/kleigronden in de Nieuwe Driemanspolder) en rondom het Kambisa! buurtcentrum in Chilonga (Zambia, Miombo-bos dat bedreigd wordt door ontbossing).

>> zie MobileOrchards.com voor meer informatie

KAMBISA!BEHEARD.

Begin 2002 initieerde Klaartje Jaspers & Co. een onafhankelijk magazine om lokale Zambianen een platform in de media te geven, en informatiekloven met nieuwsconsumenten in het Westen te overbruggen. Het magazine werd snel gevolgd door een live radio programma, een serie films en documentaries, een theatre productie en een scala aan demo’s muzikanten wiens werk niet eerder opgenomen was. Sinds 2006 geeft Kambisa! ook workshops in Nederland, en organiseert het uitwisselingsprogramma’s tussen Zambiaanse en Nederlandse mediamakers, en binnen lokale gemeenschappen.

>> zie kambisa.org voor meer informatie

Projecten zijn o.a.:

  • Kambisa! PestKrant; een krant over pesten en gepest worden, gemaakt door een groep  basisschoolkinderen die zowel hun medescholieren interviewen, als hun buren en de lokale autoriteiten
  • Kambisa!DroomHuis; een (deels online) uitwisselingsproject over droomhuizen. Studenten van een nieuwe middelbare school in de oude Haagse wijk Mariahoeve, interviewden oudere bewoners over de manier waarop zij hun wijk graag zien, en kregen les van een vluchtelinge die al vele huizen had moeten verlaten. Daarna gingen ze aan de slag met visualisaties van hun eigen droomhuis, waarmee ze een gemeenschappelijke tentoonstelling verzorgden. Ondertussen deden scholieren van een school voor hoogbegaafde kinderen in Zevenaar en scholieren van een aantal buurtscholen in Lusaka (Zambia) hetzelfde. Alle schilderijen, knutselwerken en sculpturen werden online gezet, waarna scholieren onderling konden chatten over de keuzes die ze hadden gemaakt, en de verschillen die ze daarbij zagen.
  • Kambisa!Exchange 2009; 12 Nederlandse ICT & Media studenten gingen mee naar Zambia om daar te helpen met het realiseren van de debuut-producties van verschillende aspirant filmmakers, muzikanten en theatermakers
  • Kambisa!OnScreen 2007; vier Nederlandse filmmakers kwamen naar Zambia om verschillende amateur-filmregisseurs te helpen hun verhaal te vertellen op een manier die we in het Westen niet vaak zien. OnScreen 2007 resulteerde in een DVD met drie documentaires, die te zien waarin op verschillende festivals en filmavonden: ‘Transit’ van MacFellan Nkoma & Victor Sasoma, ‘Independent Living’ van Gift Phiri en ‘Sing Our Own Song’ van Mathew Tembo
  • Kambisa!OnAir; concept, productie en studentenbegeleiding van een live radio programme op de universiteitszender UnZA FM. Tijdens de show bespraken we onderwerpen waar veel mensen een sterke mening over hadden, zoals prostitutie of straatkinderen, in bijzijn van de prostituees en straatkinderen zelf. Nadat zij hun verhaal hadden gedaan, konden luisteraars inbellen of een SMS sturen met vragen en opmerkingen voor de experts, de ervaringsdeskundigen of de rest van het publiek. Een van de eerste student- DJ’s waren de onvolprezen Bellah Zulu en Lennon Shinde, inmiddels zeer bekende namen in de Zambiaanse media-industrie.

THINONO.ORG

Door het bezoeken van verschillende kunst- en filmfestivals in Zanzibar & zuidelijk Afrika, ontmoette Klaartje veel kunstenaars die hun publiek confronteerden met nieuwe perspectieven. Ze verzamelde hun werk, en dat van zielsverwanten uit de rest van de wereld, op thinono.org